Niños Felices

(Niños Felices en Ecuador)
Gelukkige Kinderen in Ecuador


Ouito, de hoofdstad van Ecuador heeft twee miljoen inwoners.
In het noorden van deze stad ligt de wijk Comité del Pueblo.
Er wonen honderdtwintigduizend mensen.
Het is geen krottenwijk, maar de armoede is groot.
Er is veel werkloosheid en er zijn geen uitkeringen, ziekenfondsen of bijstand. 
Het ontbreekt er aan deze instellingen. Veel kinderen gaan niet naar school. 
Ze passen op broertjes of zusjes, of ze werken (kinderarbeid), er is onvoldoende gezinsinkomen.
Zusters van Divina Volenta, een kleine Italiaanse orde, hebben in deze wijk een centrum. 
Vanuit dit centrum helpen ze samen met vrijwilligers, alleenstaande moeders en armlastige ouders.
Ze zorgen voor deze straatkinderen door hen dagelijks van eten en drinken te voorzien. 
Daarnaast zorgen ze voor kleding en schoolbegeleiding, schoolboeken en lesmateriaal. 
Geprobeerd wordt om het kind vanaf zijn vijfde tot zijn vijftiende jaar te volgen. 
Dat kost ongeveer 250 euro per jaar.
Door Tjitte de Vries, werkzaam als prof./bioloog aan de Katholieke Universiteit van Quito, 
en zijn vrouw Cecilia Hernandez, zijn wij in contact gekomen met deze zusters. 
Om hen te steunen is er een stichting opgericht.
Op deze wijze proberen we deze kinderen te onderhouden.