Financiële verantwoording 2016

JAARSTUKKEN 2016
Stichting Gelukkige Kinderen in Ecuador
(Ninos Felices en Ecuador)